Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Citattecken - inget bra gömställe

Av Helena Englund 2004-01-25

De största problemen med vuxnas skrivande i dag är inte grammatikfel och stavfel. Istället är det skribenternas svårigheter att få fram huvudbudskapet och tydligt redovisa sina tankegångar som gör texterna svåra att förstå. Och det är ganska självklart - om man inte riktigt vet vad man vill ha sagt är det mycket svårt att uttrycka det klart och redigt. Det dunkelt tänkta är det dunkelt sagda, alltså.

Ett säkert tecken på att skribenten inte riktigt har klart för sig vad han eller hon vill ha sagt är när texten innehåller rikligt med citattecken. Tecknet blir till ett litet gömställe för att lägga en dimridå kring ett ord eller en fras som man inte tycker är riktigt på pricken. Eller också använder man det för att modifiera sin utsaga och låta läsaren förstå att man inte till fullo ställer sig bakom påståendet.

Problemet är att det blir mycket svårt för läsaren att tyda dessa hemliga signaler och gömställen. I våra skrivregler har vi ju bestämt att citattecken ska användas så här:

  • Kring citat: "Detta är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten."
  • Kring titlar: Den här veckan har jag läst "Om en pojke".
  • För att markera ironi: Han hade "bara" 4 miljoner i årsinkomst.
  • För att framhäva ett uttryck: Helena tycker inte att vi ska skriva "skall".

Om skribenten frångår dessa regler och börjar sätta citattecken i andra sammanhang är risken stor att modifieringen förväxlas med ironi. Eller hur skulle du tolka följande mening:

Han är "expert" inom sitt område och på seminariet tog han upp "de rätta" frågorna.

Det troliga är att skribenten här inte varit riktigt säker på vad som krävs för att kalla en person expert och därför satt citattecken runt ordet. Dessutom kände han att det var oprecist att använda frasen "de rätta frågorna" och istället för att precisera har frasen fått citattecken. Risken är att vi som läser uppfattar detta som ironi och tror att en medioker kännare har stått och pladdrat om en massa ovidkommande saker.

Var alltså sparsam med citattecken och red ut dina tankegångar innan du betraktar texten som färdig. Det är i sig inget fel att ha outredda tankar när man börjar skrivprocessen - skrivandet kan till och med hjälpa till att reda ut dem. Men se till att det blir klart och tydligt när texten ska publiceras eller distribueras. Citattecken är ett dåligt gömställe! De snarare framhäver än döljer en osäker skribent.

 

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©