Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Internet med litet i

Av Helena Englund 2003-09-16

Nu kan vi med gott samvete skriva internet med litet i om vi vill. Sedan en tid skriver nämligen alla våra stora dagstidningar ordet med liten begynnelsebokstav, och det banar väg för oss som tycker att ordet förlorat sin egennamnskaraktär.

Mediespråksgruppen är en grupp bestående av språkvårdare från tidningar och etermedia som tar fram rekommendationer i aktuella språkfrågor. Sedan i januari 2003 godtar de att internet skrivs med liten bokstav. Det fick den sista stora draken att ge upp sitt motstånd och nu skriver i stort sett alla stora dagstidningar med litet i.

Många av oss som har skrivande som yrke har länge känt att det är enklare att hantera ordet som ett substantiv än som ett egennamn. I min och Karin Guldbrands senaste upplaga av Klarspråk på nätet, som kom ut 2000, övergav vi stor begynnelsebokstav när vi samtidigt började tala om mobilt internet. Internet hade tappat sin egennamnskaraktär, helt enkelt. Samma år började branschtidningen Computer Sweden skriva ordet med liten begynnelsebokstav.

Internet får bra betyg
Men hur kan det bli så här? Om det var fel från början att skriva internet med liten bokstav kan det väl inte plötsligt bli rätt? Jo, det kan det faktiskt bli. Och språkhistorien har gott om exempel på ord som gått samma väg. Ord som melitta, bankomat och diesel är ursprungligen egennamn som skrevs med stor bokstav förr. Likaså makadam och jeep. Det kan på sätt och vis ses som ett gott betyg åt en företeelse om den går från stor begynnelsebokstav till liten. Det är ett tecken på att den har blivit en etablerad del av vår vardagstillvaro och inte bara ett isolerat fackord.

Språknämnden avvaktar
Svenska språknämnden, som är vårt rådgivande organ när det gäller språk och skrivregler i Sverige, ställer sig fortfarande lite avvaktande till att skriva internet med litet i. Språknämnden menar att visserligen har internet blivit en del av vår infrastruktur och många vill därför jämställa det med telenätet eller elnätet. Men då borde vi också stava det på svenska - internät - och det dröjer nog innan vi kommer dit.

Svenska Akademien har inte internet
I vanliga fall är Svenska Akademiens ordlista vårt rättesnöre för stavning och böjning av ord som används i svenskan, men här hittar man över huvud taget inte internet. Det beror troligen på att Svenska Akademien betraktade ordet som ett egennamn när senaste upplagan trycktes 1998 och egennamn finns inte med i ordlistan.

Men trots att dessa två auktoriteter på svenska språket spjärnar emot, kan vi vara ganska säkra på att den nya stavningen slår igenom. Våra stora dagstidningar har stort inflytande på vad vi betraktar som rätt och fel i språket. Så om de konsekvent skriver internet med litet i kommer det inte att dröja länge innan vi tycker att ordet ser konstigt ut med stor bokstav i början.

Mediespråksgruppens rekommendation
Svenska språknämndens rekommendation

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©