Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Rapport från en användbarhetskonferens -

NordiCHI

Av Mats Berglind 2002-12-20
mats.berglind@seb.se

"Jag gillar inte det ni gör och jag undviker att komma på sådana här konferenser."
Det är inte utan att jag höjer lätt på ögonbrynen när öppningstalaren för användbarhetskonferensen NordiCHI, Mihai Nadhin delar ut sin första verbala smocka. "Ni användbarhetsfolk är alltid oense sinsemellan". Han har förstås rätt; alla har sina egna idéer och tillvägagångssätt och alla har rätt. Poängen med hans tal är att

 • hur man än går tillväga måste användaren alltid finnas med fysiskt
 • det är viktigt att samla in tillräckligt med fakta om användaren innan man börjar göra IT-lösningar till henne
 • målet med användbarhet är att kunden upplever en IT-lösning som enkel och att fokusera på individen - inte på tekniken.
 • Konferensen NordiCHI är ett forum för forskare och representanter från näringslivet som sysslar med användbarhet. Konferensen hålls vartannat år och i år var det Århus i Danmarks som var värd. Under den tre dagar långa konferensen visade forskare, institut och näringsliv upp nya teorier, nya angreppssätt och spännande resultat på affischer, i utställningar och under föreläsningar.

  Förutom öppningstalet av Mihai Nadhin bjöd konferensen på flera intressanta föreläsningar.

  Användbarhet genom teater
  Ett australiensiskt forskarteam har använt professionella skådespelare för att få fram underlag för att designa användbara mobila produkter. Anledningen till att de använder skådespelare är det faktum att det som är intressant är oftast ytterligheterna i användningen - när man väl fått reda på ytterligheterna genom "riktiga" användare kan de återskapa situationerna med skådespelarna om och om igen tills de som designar produkten lyckas analysera situationen och komma fram till hur produkten ska anpassas.

  Skillnaden i syn på användbarhet inom organisationer
  En intressant föreläsning om hur beställarens syn på användbarhet i ett utvecklingsprojekt skiljer sig mot leverantören (konsulten). Skillnaderna var rätt stora men båda ville tillfredsställa kunden., Beställaren tänkte på sina kunder (slutkunderna, användarna) och leverantören tänkte på sin kund (dvs. beställaren). Slutsatsen var att beställaren kanske fick det som de bad om men inte vad de egentligen behövde!

  Menyer som ändras efter skärmens storlek
  Under dagen såg jag även en intressant affisch som beskrev en meny i ett fönster som ändras efter skärmens/fönstrets storlek utan att förminska funktionselementen (exempelvis knappar och länkar). Idén byggde på en smart struktur där funktionselementen hade prioriteringar sinsemellan och funktionselement som prioriterades bort från skärmen/fönstret samlades på en underliggande sida som man nådde genom en enkel navigation - smart!

  Audiella gränssnitt för blinda
  En tysk herre höll ett föredrag om audiella gränssnitt för blinda. Han hade fått idén från en blind kompis som gillade när det regnade för då kunde han höra hur sin trädgård såg ut. Han undrade om man inte kunde använda samma princip för att se layouten på ex. en webbsida. Iden gick ut på att låta olika funktionselement (exempelvis knappar och länkar) få egna signifikanta ljud, spela upp ljuden i något slags stereo så att man hörde var funktionselementen var belägna (t.ex. högt upp till vänster). Hans lösning var än så länge rätt teoretisk. Blinda kan redan idag surfa rätt bra på Internet, men det är svårt att få överblick eftersom man måste gå igenom sidan ett element i taget.

  Användbarhet genom att leka med pappersfigurer
  Det här var ett (seriöst) försök från Telenor att korta tiden i sina utvecklingsarbeten genom att, istället för att besöka kunden i sin riktiga miljö, låta användaren beskriva vardagliga situationer med hjälpa av "pappfigurer i dockhus" - rätt tveksam metod om ni frågar mig…

  På hemvägen från Danmark tänkte jag igenom konferensen och förvånades över hur många forskare och institut som sysslar med användbarhet. Användarna kommer mer och mer i centrum, och det bådar gott för framtiden.

  Nästa NordiCHI kommer att hållas i Tampere, Finland.
  NordiCHI:s webbplats

  ................................

  Mats Berglind arbetar som interaktionsdesigner på SEB.

   

     
  -Annons-
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Språkkvalitet 2002 ©