Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


7 tips för bättre OH-bilder

Av Peter Fristedt 2002-08-30
peter@fristedt.org

I artikeln Befria presentationerna skrev Mats Guldbrand om de problem som moderna presentationsprogram för med sig. Men jag vill hävda att förutsatt att budskapet i föredraget framgår tydligt kan ett bildspel eller en OH-serie
fungera lika bra som ett blädderblock.

Jag arbetar med kommunikation i ett kunskapsintensivt företag och har haft anledning att fundera lite på vad som krävs av en bra presentation. Företaget jag arbetar på säljer tjänster och kompetens inom affärsutveckling, IT-lösningar och verksamhetsstöd. Vi är cirka 400 anställda som till stor del arbetar i projektform. Olika möten avlöser ständigt varandra. Vår verksamhet är alltså mycket informationsintensiv.

I alla persondatorer är presentationsprogrammet Powerpoint förinstallerat. Detta, kombinerat med det stora behovet att förmedla information i projekt och möten, gör att jag genom årens lopp har fått se en försvarlig del mindre bra presentationer. Ibland saknas budskapet, men det händer också att de är så kreativt utförda att man totalt missar budskapet eftersom man förundras (sic!) över layouten.

1. Var förberedd och fundera kring ditt budskap! Tänk efter om du kan förmedla ditt budskap på mer än ett sätt. Tro inte att det går att hafsa ihop ett bra föredrag. Tänk igenom vad du vill säga och strukturera ditt budskap. En undersökning visar att åhörarna kommer ihåg 10 procent av ett talat budskap. Använder man bilder och text istället ökar det åhörarna kommer ihåg till 20 procent. Kombinerar man däremot tal, text och bild kommer man ihåg upp till 60 procent. Alltså, blanda och ge om du kan göra det på ett naturligt sätt.

2. Använd rätt färger för en kontrastrik presentation. Mer statistik. Åtta procent av männen och cirka en procent av kvinnorna i Sverige har ett defekt färgseende. Därför är det viktigt att skapa en bra kontrast mellan text och bakgrund. Sträva alltid efter en mörk text mot ljus bakgrund, eller ljus text mot mörk bakgrund. Varför inte vara djärv nog att prova svart text på en vit bakgrund? Var också konsekvent med färgerna. En bonuseffekt med att använda färger som ger en god kontrast är att du utan problem kan skriva ut din presentation på en svartvit skrivare. Det är ofta billigare än att skriva ut i färg.

3. Skriv stort. Tänk på att din text ska läsas på avstånd. Dina åhörare kanske till och med ser dåligt. En tumregel är att rubriken ska vara mellan 36 och 48 punkter stor, och övrig text mellan 24 och 36 punkter. Det teckensnitt du väljer ska vara okonstlat och rent. Ett utmärkt, om än lite tråkigt, teckensnitt är Arial.

4. Skriv rent. Motstå frestelsen att vara för kreativ med textutseendet. Var kreativ med innehållet istället! Blanda inte för mycket med kursiv, fet och understrykning. Det blir bara rörigt. Var konsekvent med teckensnitten. Använd inte VERSALER eftersom de är svårare att läsa. Vill du poängtera något kan du använda fet stil istället. Undvik också vildsinta utrop (Lorem ipsum!!!!).

5. Använd få ord och rader och inte mer än en huvudtes per bild. Tvinga dig att hitta nyckelord. Nyckelorden är ett stöd för dig och för dina åhörare.

6. Låt grafik och teckningar stödja ditt budskap. Använd bilder, till exempel clipart och foton, om de stödjer ditt budskap. Bilden ska tillföra något, inte ta bort uppmärksamheten från ditt budskap. Samma sak gäller för grafer och staplar. Använd liggande eller stående overheadbilder - inte både och.

Sammanfattningsvis: Ta det lugnt med grafik och färger. Bilderna ska stödja dig, inte ersätta dig. Var konsekvent i teckensnitt, färger, bilder och layout. En huvudtes per bild och använd nyckelord. En bra tumregel är om du måste be om ursäkt för hur en bild ser ut - använd den inte.

När du nu är riktigt nöjd med din presentation återstår bara det viktigaste - slutkontroll. I stressade tider är det lätt att hoppa över denna del. Den tidsvinst man gör känns dock rätt futtig när man upptäcker att åhörarna fokuserar på stavfel eller grodor istället för på budskapet i sig.

7. Gå alltså igenom ditt material och ställ dig dessa frågor:
- Vänder sig presentationen till just din publik?
- Är innehållet korrekt och korrekturläst?
- Är strukturen logisk?
- Är språket på rätt nivå?

Om du har möjlighet; låt slutligen en kollega titta igenom materialet!

Avslutningsvis, några tips kring själva framförandet
- Läs och följ de råd Mats Guldbrand ger i sin artikel.
- Provkör och öva med ditt material innan "du går live".
- Vänd aldrig din åhörare ryggen. Stå bredvid projektorn vänd mot publiken och läs från ditt manus, inte från duken.
- Maska av projektorn med en kartongbit vid diskussioner. Det gör att alla kan fokusera på diskussionen, och inte på vad som finns på duken. Kör du ett Powerpoint bildspel med OH-kanon kan du trycka på tangenten [b] för att mörka skärmen.
- Om du använder Powerpoint bildspel - "vispa" inte runt med musen över bilden. Du vet exakt var du pekar, men dina åhörare har svårt att se den lilla pilen. Om det känns som du rör musen i ultrarapid har du en bra musföring.

Nu har du fått receptet för en lyckad presentation. Glöm nu inte att krydda med din personlighet och kanske lite humor, så får både du och dina åhörare en trevlig och lärorik stund. Lycka till!

.......................

Peter fristedt arbetar som kommunikatör på SEB IT Partner. Han är också redaktör för Fristedt Punkt org.

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©