Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Välj rätt ordbok

Av Helena Englund 2003-10-18

Brukar du gå till Svenska Akademiens ordbok (SAOB) när du behöver slå upp ett ords betydelse eller användning? Gör inte det! När det gäller modern svenska finns det betydlig bättre verk att konsultera. I den här artikeln får du veta vad du bör ha i bokhyllan.

Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är visserligen behändig eftersom den finns tillgänglig alldeles gratis på nätet, men den är en historisk ordbok och ger därför inga bra svar på frågor om modern svenska. Du kan exempelvis inte få veta att ordet mejl ska stavas just så och inte mail när det används i svenska texter. Du får heller inte veta att formen betraktas som vardaglig och därför bör undvikas i texter av formell karaktär. Däremot kan du lära dig mycket om ordens historia och ursprung och du kan få veta hur ett utdött ord brukade användas medan det var i bruk.

Stavning, böjning och ordklass
Om du vill ha en ordlista över det svenska språket som det ser ut idag är det snarare Svenska Akademiens ordlista (SAOL) du ska konsultera. Sedan en tid finns också detta verk på webben, men tjänsten kommer att avgiftsbeläggas efter nyår. SAOL betraktas som svenskans rättesnöre och här får du veta allt om ordens stavning, böjning och ordklasstillhörighet. Men ordlistan innehåller mycket få ordförklaringar och ger ingen vägledning till den som är osäker på vad mängdlära egentligen betyder. Alla som skriver i arbetet bör ha ett exemplar av den senaste upplagan (tolfte) inom några armlängders avstånd.

Ordböcker som ger ordförklaringar
Söker du en ordbok där man kan slå upp ordens betydelse och stavning finns det flera att välja på. Standardverket har länge varit Norstedts Svensk ordbok som uppdateras av Sture Allén och Göteborgs universitet. Ordboken tar upp och förklarar både gamla vanliga ord samt främmande ord och fackord. Men den trampar på upptrampade stigar, och uppseendeväckande nog lyckades den missa de nya användningarna av verben klippa och klistra (i datasammanhang) i sin senaste upplaga.

Natur och kulturs Svenska ordbok är en frisk fläkt på ordboksmarknaden. Den vänder sig visserligen till ungdomar och dem som inte har svenska som modersmål, men även vuxna svenskar har god behållning av verket. Natur och Kultur har förnyat ordbokshanteringen genom hitta vardagsnära förklaringar i stället för vattentäta definitioner. Ordboken hanterar också de stora verben (ge, ta, dra m.fl.) på ett överskådligt och uppfriskande sätt. I stället för att uppge krångliga synonymer som till exempel gripa, fatta berättar ordboken att ta är detsamma som att

  • använda händerna
  • skaffa sig något
  • stjäla
  • fånga eller stoppa någon.

Språkets användning
Ibland behöver man veta hur orden kan kombineras med varandra, vilken preposition som hör till ett uttryck eller vad ett idiom egentligen betyder. Då har vi den splitternya Svenskt språkbruk att tillgå. Det är en härligt komplett beskrivning av svenskan i bruk. Läs mer om den i artikeln Svenskt språkbruk - våra ord i kombination här på Språkkvalitets webbplats.

Ordens likar och gelikar
Som professionell skribent behöver man då och då hjälp hitta synonymer. Synonymlexikon tar upp ord av liknande betydelse och man ska inte förledas att tro att det är frågan om rena utbytesord. Exakta synonymer är sällsynta och det finns nästan alltid en skillnad i betydelse eller stilvalör, till exempel i lärare, magister och pedagog. Svensk synonymordbok, Ord för ord eller Stora synonymordboken är några goda representanter på marknaden.

Hoppas att du har blivit inspirerad till att fylla på i bokhyllan med hjälpmedel i skrivandet. Passa på att önska dig i julklapp eller impulsköp här och nu. Det blir oftast ingen dyr investering.

Till SAOB på webben

Köp Norstedts Svensk ordbok

Köp Natur och Kulturs Svenska ordbok

Köp Svenskt språkbruk

 

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©