Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Planera för framtiden i designarbetet

Av Jenny Jansrudvangen 2002-10-07
jenny@ejma.se

Tänk stort och skissa mycket när du ska formge din webbplats. Ta god tid på dig och var noga med planeringen så underlättar du mycket av underhållet av webbplatsen. Gör en design som tilltalar dina besökare och styrker ditt företags identitet.

När du ska planera en webbplatsdesign som ska fungera över lång tid är det bra att fundera på hur design och innehåll ska samverka. Gör en design som är anpassad efter det innehåll du tänkt dig. Till exempel om du ska ha ett snabbt innehåll, artiklar som ska bytas varje dag eller flera gånger om dagen så ska du tänka efter om du har tid till bildbehandling eller om du ska använda endast text. Om du väljer bort bilder kanske du vill ha andra grafiska element, färdiga illustrationer som du har i ett bibliotek som du byggt upp utifrån den inriktning din webbplats har.

Helhetsintrycket av din webbplats är viktigt och besökaren ska känna att du har jobbat med en design över hela sidan. Med det menar jag att det ska finnas en känsla av att navigation och innehåll hör ihop även om det är väl markerat vad som är navigation och inte. Det stärker användarvänligheten.

Låt färger och innehåll samverka
Har du redan en grafisk profil för tryckta medier tänk på att anpassa de färger du har i den så att de fungerar bra på skärmen. Gör en egen färgpalett för digitala medier. Då vet du vad du kan använda för färger och hela webbplatsen känns enhetlig.

Om du inte har en grafisk profil välj en färgpalett som passar både tryckta och digitala medier. Längre fram kanske du vill ha en trycksak och då är det viktigt att du har tänkt på att de färger du valt även passar för tryckta medier. Tänk på vilken inriktning du väljer att ha och anpassa färgerna efter den. Ska det kännas tekniskt, kallt, semester, värme, seriöst som några exempel. Meningen är att färgerna ska tydliggöra innehållet samtidigt som det ska förknippas med den känsla som du vill ha på din webbplats.

Planera för hur du ska färganpassa ditt innehåll så att du gör det lätt för besökaren att förstå vad som är navigering, länkar och brödtext. Använder du samma färg på alla länkar är det lätt för besökaren att navigera sig vidare genom att kunna särskilja vad som är innehåll och navigering. Det går också bra att färgspåra olika områden på din webbplats om den har mycket information och många olika inriktningar. Då kan en "egen" färg markera att nu handlar det bara om till exempel sommarresor. Om du väljer att ha en färgskala per område så blir din färgpalett genast större och tänk noga igenom vilka färger du ska använda, det kan vara svårt att byta när allt är på plats.

Bilder och illustrationer som lyfter fram innehållet
Det är viktigt med bra kvalitet på bilder och grafiska element. Fotografier passar bäst i ett filformat som heter jpg eller jpeg, grafiska element och illustrationer som gif-format. Använder man dessa format rätt blir filstorleken mindre och sidan går snabbare att ladda ner.

Bestäm hur dina bilder och illustrationer ska se ut. Färg, svartvita fotografier eller kanske svartvita med en ton av till exempel blått som redan finns i din färgpalett (kallas för duplexfärg). Ska illustrationerna också innehålla mest blåa toner för att passa ihop? Har du det klart för dig är det lätt att utöka ditt bibliotek med samma typ av bilder.

Hur mycket tid har du till bildbehandling? Hur mycket tid du än har är det alltid bra att ha tydliga mallar för bildbearbetning för att underlätta arbetsprocessen. Mallarna gör också att bilderna inger samma känsla även om ni är flera som jobbar med webbplatsen. Gör ett bra bildbibliotek med fotografier och illustrationer och återanvänd det du kan.

Sammanfattning

  • Planera designen så att det passar ditt ändamål
  • Tänk på att jobba med hela webbplatsen som en design
  • Gör en färgpalett för digitala medier
  • Skapa ett bildbibliotek med fotografier och illustrationer som passar din webbplats
.......................

Jenny Jansrudvangen är frilansande grafisk formgivare. Hon har bl.a. formgivit den här webbplatsen.

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©