Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Semikolon

Av Helena Englund 2002-12-08

Semikolon är ett besvärligt litet tecken som ofta används stick i stäv med de rekommendationer som ges i Svenska skrivregler. Syndarna är oftast mindre rutinerade skribenter som använder semikolon i glädjeyra när de tror att de har hittat rätt. Professionella skribenter, å andra sidan, låter oftast bli att använda semikolon helt och hållet, med argumentet "det blir bara fel ändå". Trots att jag gärna ansluter mig till den senare gruppen tänkte jag ändå försöka reda ut rätt och fel i den här artikeln.

Svagare än punkt, starkare än komma
Enligt skrivreglerna ska vi bara skriva semikolon i undantagsfall när vi behöver ett tecken som är starkare än komma, men svagare än punkt. Då ligger det nära till hands att ta till semikolon till exempel före en uppräkning eller en förklaring. Men tyvärr är det fel. Så här får det alltså inte se ut:

Skrivreglerna ger lösning på de flesta problem som uppstår i skrivsituationen; stavning, avstavning och böjning.

Skribenten borde ha använt vanligt kolon istället.

Däremot är semikolon ett användbart tecken när man vill förtydliga något som man redan nämnt i föregående sats. Semikolonet måste då efterföljas av en fullständig sats. Det här är ett korrekt sätt att använda semikolon:

Skrivreglerna ger lösning på de flesta problem som uppstår i skrivsituationen; i synnerhet får man vägledning i stavning, avstavning och böjning.

Observera att det ska vara liten bokstav efter semikolonet.

Semikolon som avskiljare
Lite enklare är det att använda semikolon i uppräkningar för att avskilja grupper från varandra på ett tydligt sätt. Här är ett exempel:

För att formge texten för webben kan du använda olika grepp: markerade ledord; uppställningar, punktlistor och nummerlistor; styckeindelning och mellanrubriker.

Semikolonet är också det tecken som används när det gäller att avdela e-postadresser.

Ta till tankstreck istället
Man kan verkligen fråga sig varför det måste vara så trassligt med semikolon, och visst är det synd att vi har ett skrivtecken som så få förstår sig på. Uppenbarligen finns det ett behov av ett skrivtecken som tillåter lite större frihet när vi vill uttrycka oss i skrift. Alternativet heter tankstreck. När det gäller tankstreck är reglerna inte alls lika rigida och det går utmärkt att använda vid pauser, inskott och tillägg – Tänk så bra. Html-koden för tankstreck är –

 

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©