Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


I will be tobacco at 3 o'clock - om dålig engelska

Av Helena Englund 2003-03-16

Den engelska som talas ute på svenska företag är ofta en onyanserad och blodlös avart som inte har mycket gemensamt med det språk som talas av infödda språkbrukare. Inte för att det utgör något stort hot mot engelskans ställning och överlevnad, men det är säkert inte detta som företagsledarna tänker sig när de inför engelska som arbetsspråk.

Man blir alltid lite dummare på ett främmande språk
Internationalisering gör att allt fler företag inför engelska som koncernspråk, och i de flesta fall görs inga genomgripande utbildningsinsatser. Den allmänna inställningen är att vi svenskar är duktiga på engelska. Vi pluggar engelska många år i grundskolan, gymnasiet och ofta på högskolan, och i allmänhet tycker vi att det är roligt att tala och använda engelskan. Vi förväntas kunna engelska, helt enkelt.

Visst kan vi engelska, men oftast inte så bra som vi själva, eller våra arbetsgivare, tror. Visserligen klarar många svenskar att hänga med i diskussionen så länge samtalet handlar om vardagsnära ämnen, men i professionella situationer där orden kräver exakthet och skärpa räcker kunskaperna inte till. Det blir svårt att uttrycka sin ståndpunkt på möten och i diskussioner, och man känner sig dum och otillräcklig. Särskilt om man måste tala spontant och oförberett.

Strategin för många individer blir att snabbt lära sig vokabulären för det område man arbetar inom, och att inte hänga upp sig så mycket på språkriktighet. Jag tror att det är en riktig strategi för att initialt klara övergången till att arbeta på ett främmande språk. Men det kräver att de texter som produceras blir korrekturlästa av någon som har språkkänsla på engelska. Annars uppstår fel som blir både roliga och ibland löjeväckande. En stor bank hävdade t.ex. att our staff are coveted, och ville egentligen säga att personalen är attraktiv (på arbetsmarknaden). Tyvärr kan ordet coveted inte användas i den överförda betydelsen på engelska utan har alltid en sexuell koppling, och meningen betyder istället ungefär alla tänder på vår personal. Dessutom är ordet staff singular och skribenten borde ha använt den singulara verbformen is.

False friends
En fallgrop är så kallade false friends som är ord eller fraser som ligger nära svenska uttryck men har en annan betydelse. Ett IT-företag vill uppmana kunderna att skicka beställningen via e-post med orden send your order on the mail. Men mail på engelska är ett överordnat begrepp för all sorts post, och uppmaningen förlorade sin exakthet. Dessutom är prepositionen och artikeln fel och den korrekta frasen borde ha varit send your order by e-mail.

Direktöversatta idiom
Idiom är fasta fraser som nästan aldrig går att översätta ordagrant. Ett roligt exempel är en kommun som försäkrar att det finns gott om restauranger med orden you need never go hungry in our town. Meningen är nästan obegriplig för andra än svenskar eftersom uttrycket att gå hungrig inte går att översätta direkt.

Se alltså upp för språkfällorna och låt någon med engelsk språkkänsla korrekturläsa texterna innan de publiceras. För stockholmare som vill förbättra sin engelska kan jag rekommendera kursen Effective communication in English på Stockholms universitet.

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©