Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Befria presentationerna!

Av Mats Guldbrand 2002-05-25

Hur många gånger har du inte suttit med på ett föredrag eller ett möte där den som håller i presentationen döljer sin inkompetens bakom en dåligt planerad, dåligt utförd och dåligt utformad presentation? Kasta ut Powerpoint-presentationen och använd din fantasi, din karisma och ditt blädderblock så går du rakt in i åhörarnas hjärta och minne.

Datorerna har hjälpt oss med mycket. Vi kan kommunicera med våra medmänniskor i sådan utsträckning att Posten måste lägga ner sina kontor. Vi kan skriva brev och publicera texter med en precision som skulle få varenda sekreterare och grafiker på sjuttiotalet att gå i sjön. Vi kan till och med utföra avancerade beräkningar med hjälp av kalkylark, där hela företagets budget och utfall kan analyseras bara genom att experimentera med några få ingångsvärden. Men tyvärr har dessa datorer också bidragit till att vi får se presentationer som i bästa fall är grafiskt tilltalande, men där den som håller föredraget inte har en aning om hur man på bästa sätt ska föra fram sina tankar och idéer.

If you don't use your head - use overhead
Varför är det så dålig kvalitet på många föredrag och seminarier? I många fall är det nog så att föredragshållaren fokuserar på fel saker när han eller hon förbereder sitt framförande. Istället för att lägga omsorg på pedagogik och struktur hamnar fokus på färger, scheman och häftiga effekter.

Jag tror att det finns flera vägar att gå för att befria presentationerna. Det bästa vore om flertalet föredrag hölls utan presentationsprogram eller overheadapparat. Ett enkelt blädderblock kan med all säkerhet uppfylla alla de krav på tydlighet i det budskap som man vill förmedla i sitt framförande. Då skulle presentatören tvingas tänka igenom sitt framträdande och kanske även öva en del innan han eller hon ställer sig på scenen.

Det är aldrig för sent
Vi svenskar har inte uppfostrats att tala inför publik på samma sätt som till exempel amerikaner har. Därmed inte sagt att alla amerikaner är bra eller att alla svenskar är dåliga talare, även om jag är övertygad om att det finns procentuellt fler duktiga amerikanska presentatörer än svenska. Men det är aldrig för sent att börja hålla informativa, effektiva och underhållande föredrag. Jag var nyligen på ett seminarium där en chef som tidigare alltid använt sig av presentationsprogram nu hade tänkt över sin roll som förmedlare av information och istället inledde seminariet med att rita ett antal krumelurer på ett blädderblock. Vartefter presentationen fortskred beskrev han i tur och ordning vad dessa krumelurer betydde, och fortfarande efter en timme satt alla och lyssnade andäktigt, något som jag är övertygad om aldrig skulle varit fallet om presentationen skett på "traditionellt" vis med overhead eller presentationsprogram. Krumelurerna blev till kartor för det budskap som skulle förmedlas, och vi som lyssnade behövde bara rita av krumelurerna för att minnas vad föredraget handlade om.

Ska vi utrota Powerpoint?
Jag menar inte att vi helt kan slänga presentationsprogrammen och använda oss av blädderblock. Viss information, framför allt sådan som inte får misstolkas, information som måste granskas och godkännas före publicering, samt information som skapats centralt och som sedan förmedlas av många presentatörer måste förmodligen även i fortsättningen ske med hjälp av ett presentationsprogram. Å andra sidan skapas ofta dessa presentationer av människor som arbetar med skapandet av grafiska budskap, så utseendet blir ofta tilltalande. Men det förändrar ju inte det faktum att den som föredrar måste vara duktig på att föra ut detta budskap.

Råd till dig som håller presentationer
Det finns några enkla tumregler att hålla sig till när man håller en sitt föredrag. Om man håller sig till dessa känner man sig säkrare i sin roll som presentatör.

  • Var ute i god tid. En senkommen presentatör gör inte åhörare mer uppmärksam på innehållet. Om du kommer i god tid hinner du också stressa av något om du tycker att det är obehagligt att stå på scenen.
  • Var förberedd. Fundera kring ditt budskap - kan du förmedla detta på mer än ett sätt? Om du kan, öva på ditt föredrag innan.
  • Håll tiden. Talare som drar ut på tiden är aldrig kul att lyssna på, och du förbrukar ditt förtroendekapital hos åhörarna för varje minut som du drar över tiden.
  • Använd ditt kroppsspråk. Dina händer, ditt leende och din karisma hjälper dig.
  • Följ de vanliga praktiska reglerna för muntlig framställning: presentera dig, tala om vem du är, tala om för dina åhörare när de kan ställa frågor och avsluta gärna med en sammanfattning.

Mitt råd till dig som ska presentera är att inte vara rädd att använda alla de kvaliteter som du har i din roll som presentatör. Även om det kan kännas ovant de första gångerna att inte ha en Powerpoint-presentation bakom sig så lovar jag att åhörarna kommer att ta till sig ditt budskap bättre om du har övat in det du ska säga och förstärker detta med ett fåtal nyckelord eller symboler på ett blädderblock!

..........................

Mats Guldbrand är presentatör på Ericsson, Kista. De senaste 2 åren har han hållit ungefär 250 presentationer och föredrag.

   
-Annons-
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språkkvalitet 2002 ©