Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Länkar bäst utanför löpande text

Av Helena Englund
helena@sprakkvalitet.nu

Låt alltid texttypen och sammanhanget avgöra var du placerar dina hänvisningar. Det är en gammal sanning som överlever i webbålderns nya krav på textproduktionen.

När du skriver en webbtext som ska innehålla länkar till andra sidor måste du ta ställning till var länkarna ska placeras på sidan. I praktiken har du flera valmöjligheter. Du kan lägga länkarna

  • inbäddade i den löpande texten
  • i vänstermarginalen
  • i högermarginalen
  • längst ner på sidan.

Om du väljer att placera dem enligt något av de tre sista alternativen handlar det mycket om hur de samspelar med övriga designelement. Men en annan väsentlig fråga är om man bör lägga länkarna direkt inne i texten eller om man ska placera dem utanför löpande text. Läsbarhetsforskningen har i alla tider framhållit att en text ska innehålla så få störande element som möjligt för att läsningen ska bli optimal. Exempel på element som kan störa läsningen är språkliga egenheter, stilbrott, stavfel, hänvisningar och grafiska markörer. I vilken skepnad och i vilket medium de än uppträder tvingar de läsaren att stanna upp och bearbeta informationen.

Länkar är en hänvisning till något annat
I och med att du gör en länk hänvisar du till något annat än den aktuella texten. Det tvingar läsaren att

1. stanna upp
2. ta ställning till om han vill följa länken
3. återuppta läsningen, alternativt följa länken.

Processen kostar naturligtvis både tid och energi, och om länkarna uppkommer frekvent i texten tar den alltså väsentligt längre tid att läsa.

Sammanhanget och texttypen avgör
I många fall är det alltså klokt att hålla länkarna utanför texten, särskilt om innehållet är en sammanhållen text som är tänkt att läsas i sin helhet. I exempelvis en historisk berättelse om Gustaf II Adolf är det bäst att hålla ihop historien och låta länkar till museiinformation om Lützen ligga vid sidan om. Låt läsaren ostört ta del av texten och placera länkarna så att man i lugn och ro kan ta ställning till om man vill följa dem eller inte - utan att de blir stressfaktorer.

Men nu är inte alla webbsidor sammanhållna berättelser, redogörelser eller artiklar, utan ofta har sidor till syfte att bara lotsa läsaren vidare till mer information, t.ex. en sida med litteraturtips. Då kan det vara naturligt att ha länkarna placerade inne i texten, särskilt om texten i sig är en hänvisning.

Låt möjligheten till flexibilitet finnas
I olika situationer har läsaren olika mål med sin läsning, och olika texttyper ställer olika krav. Lås därför inte möjligheten till variation i allt för stränga designriktlinjer.

   
-Annons-
 
 

 

Språkkvalitet 2002 ©