Klarspråk på nätet | Språkkrysset | Om Språkkvalitet |Länkar
  Brief information in English
Konsulttjänster
Språkkonsulternas kurser
Artiklar
Citattecken - inget bra gömställe

Klarspråkstestet - skribentens vän

Välj rätt ordbok
Artikelarkiv

Prenumerera
Språkkonsulternas språkbrev
Alertbox


Länkar

Här hittar du länkarna till webbplatser som har med språk eller användbarhet att göra. De är sorterade i alfabetisk ordning. När du klickar på dem öppnas den nya sidan i ett nytt fönster.
   
Adlibris bokhandel På Adlibris köper du alla böcker du vill ha, både skönlitteratur och litteratur om språk. Förutom Klarspråk på nätet rekommenderar jag Tillgängliga webbplatser i praktiken (Jure) och Megasund med omegakost (Pagina).
   
Avigsidan Gör ett besök på Avigsidan. Den bjuder på många goda skratt och gör dig medveten om hur många fällor det finns i språket.
   
Bums.nu En sajt som blandar kommunikativt allvar med språkets leklust och charm. Dessutom en länkförteckning som har få konkurrenter på nätet.
   
CID- centrum för användarorienterad IT-design CID samlar forskning för estetiskt tilltalande och enkel informationsteknik. Användarorientering och användbarhet är den centrala aspekten i alla deras projekt.
   
Examinerade språkkonsulter i svenska En yrkesförening för dem som examinerats från språkkonsultlinjen vid Stockholms universitet. På webbplatsen kan du läsa om föreningens aktiviteter och anmäla dig för prenumeration på tidningen Språkkonsulten.
   
Forskningscentralen för de inhemska språken Forskningscentralen för de inhemska språken är ett forskningsinstitut som arbetar i Finland på samma sätt som Svenska språknämnden här i Sverige. Se nedan.
   
Klarspråksgruppen Om du arbetar på en myndighet eller förvaltning kan du besöka Klarspråksgruppens hemsida. Klarspråksgruppen finns som ett stöd för myndigheter som vill arbeta aktivt med språkvård. Här ligger också Myndigheternas skrivregler som pdf-fil.
   
Skandinavisk ordbok Vad heter "resväska" på danska? Och vad heter det på norska? De skandinaviska orden kan vålla problem, men på den här webbplatsen kan du slå upp dem.
 
Språkvårdsgruppen Språkvårdsgruppen är en samarbetsgrupp för språkvårdande organisationer. Här finns länkarna till det offentliga Språksverige samt till databaser för termer och specialistord.
   
Svenska Datatermgruppen Datatermgruppen är en grupp som arbetar med att översätta alla nya datatermer till funktionella svenska ord. En ovärderlig webbsida för alla som kommer i kontakt med dataterminologi.
   
Svenska Dagbladets språkspalt SvD samlar såväl de populära språkspalterna som andra tips, texter och länkar om språkvård.
   
Svenska språknämnden Sveriges språkvårdande organ med uppdrag att följa svenskans utveckling, ge råd i språkfrågor, m.m. Besök gärna deras Frågor & Svar.
   
Terminologicentrum -TNC Terminologicentrum TNC har bl.a. termbanker, ordlistor och rådgivning. De håller föreläsningar och kurser om terminologi och skrivande.
   
Useit.com Jakob Nielsens webbplats med nya rön om användarvänlighet blandat med många personliga åsikter från den tongivande auktoriteten inom området MDI (Människa-Dator-Interaktion).
 

 

   
-Annons-
 
 

 

Språkkvalitet 2002 ©