Språkkvalitet/Artiklar/Att använda foge-s

Foge-s - Hur det används

När det kommer till sammansättningar i svenskan har de ofta ett s som sammanfogar förleden och efterleden, detta kallas foge-s. Men hur skall man veta när man skall använda foge-s egentligen? Varför heter det till exempel lastbilskaross men inte bilskaross (det korrekta är bilkaross)?

Ibland hör man folk vifta med teorier om att det lilla s:et är ett genitivattribut, det vill säga att det betecknar ägande, och att det är därför chefläkaren är chef över läkarna och chefsläkaren skulle vara chefens läkare. Men språkforskningen har snarare visat att vi efter 1400-talet inte har tagit in s:et som ett genitivattribut, vilket innebär att denna teori knappas hjälper den som är osäker på om det heter tidregistrering eller tidsregistrering.

Tre enkla minnesregler

Men det positiva när det gäller foge-s är att om man är osäker så finns det tre regler att stötta sig på:

  1. Den första regeln är ljudregeln, som säger att om den första leden slutar på ett s- eller sje-ljud så skall det inte vara något foge-s (exempelvis i börsmäklare och dagiskö).
  2. Den andra regeln säger att om förleden i sig är en sammansättning så skall vi lägga in ett foge-s. Det är som en följd av detta som vi förstår att skolbokhyllan är en bokhylla i skolan medan skolbokshyllan är en hylla för skolböcker. Detta är en ganska enkel regel att komma ihåg och den har väldigt få undantag.
  3. Den tredje regeln är en praktisk regel, snarare än en grammatisk regel. Den innebär att man utgår ifrån andra sammansättningar med samma förled, och ser på om de i allmänhet har foge-s eller inte. Ett exempel på detta är den ofta diskuterade frågan om det skall heta tidsplan eller tidplan, här kan man se att sammansättningar med tid- oftas är kostruerade med ett foge-s - alltså bör det heta tids-plan.

Även om dessa tre minnesregler oftast tar en hela vägen när det gäller att reda ut om man skall ha foge-s eller inte, kan det vara klokt att konsultera en ordbok för att ta reda på om man skall använda det där extra s:et eller inte.

Gamla fogar i äldre svenska

I äldre svenska finner man även andra bokstäver i fogarna. Som ett exempelvis använder vi foge-o i kyrkogård och korkoherde, men inte i korktupp eller kyrkklocka. Likaså lägger vi in ett foge-u i gatukök men inte i gatsten. I nämndeman använder vi foge-e men vi gör inte detta i nämndsekreterare.


Skrivet av Stina Nilsson

Skriv en kommentar